Warczok Tomasz

Thèmes de recherche :

 • Histoire des sciences sociales
 • Champ sociologique eux États-Unis et en Pologne
 • Circulation internationale des idées
 • Sociologie du champ du pouvoir

Parmi ses publications :

Ouvrages

 • Avec Tomasz Zarycki, Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar, Warszawa 2016, p. 302.
 • Avec Andrzej Niesporek et Lukasz Trembaczowski, Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działan zawodowych pracownikow socjalnych, Nomos, Krakow 2013, p. 261.

Articles et chapitres d’ouvrages collectifs

 • Avec Tomasz Zarycki et Rafal Smoczynski, « The roots of the Polish culture-centered politics : towards a non-purely-cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe », East European Politics and Societies (à paraître 2016)
 • Avec Hanna Debska, « The Social Construction of Feminity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal », In : R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (dir.), Questioning the Past, Resisting the Present : Law and Critique in Central Europe, Counter Press, Oxford 2016, pp. 106-130.
 • « Translacja i dominacja. Struktura przepływu tłumaczen w swiatowych i polskich naukach spolecznych », Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, n° 57, 2016, pp. 151-165.
 • « Globalne pole nauk społecznych a socjologia polska. Zarys centro-peryferyjnego przepływu idei », In : T. Zarycki (dir) Polska jako peryferie, Scholar, Warszawa 2016, pp. 170-186.
 • « Habitus, szkola i klasa spoleczna : Bourdieu czyta Panofskiego », Stan Rzeczy, n° 1, 2015, pp. 188-193.
 • Avec Hanna Debska, « Hidden influences : some remarks on the social constraints of the autonomy of law », Przeglad Prawa Publicznego, n° 5, 2015, pp. 9-15.
 • Avec Hanna Debska, « Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal », Polish Sociological Review, n° 4(188), 2014, pp. 465-478.
 • Avec Tomasz Zarycki, « Bourdieu recontextualized : redefinitions of western critical thought in the periphery » Current Sociology, vol. 62, n°3, 2014, pp. 334-351.
 • « Konstruktywny spor filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bourdieu », Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, n° 3, 2013, pp. 43-58.
 • « Dyskurs ucielesniony, dyskurs skontekstualizowany : podejscie inspirowane teoria Pierre’a Bourdieu » , Przegląd Socjologii Jakosciowej, vol. 9, n° 1, 2013, pp. 32-47.