CESSP - Centre européen de sociologie et de science politique


Rechercher
Accueil > Membres > Correspondants étrangers > Correspondants étrangers

Prieur Annick

mis à jour le 27 juin 2017

Professeur de sociologie à l’Université de Aalborg (Danemark)

Adresse professionnelle :

Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation
Aalborg Universitet
Kroghstræde 5 (rum 2)
DK-9220 Aalborg,
Danemark

Téléphone professionnel : (+45) 9635 8102

Page personnelle


Publications récentes

  • Avec Jakob Skjøtt-Larsen et Lennart Rosenlund. « Distinctions danoises », in Frédéric Lebaron et Brigitte Le Roux (dir.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action : Espace culturel, espace social et analyse des données, Dunod Editeur, 2015. p. 151-183.
  • Avec Frédéric Lebaron, Johs Hjellbrekke et Vegard Jarness, Olav Korsnes et lennart Rosenlund. « La sociologie des pratiques culturelles après ’La distinction’ » in Frédéric Lebaron et Brigitte Le Roux (dir.), La méthodologie de Pierre Bourdieu en action : Espace culturel, espace social et analyse des données, Dunod éditeur, 2015. p. 81-98.
  • Avec Per H. Jensen. « Menneskesyn i social-og kriminalpolitik i USA og i Danmark », in Margit Harder ; Maria Appel Nissen (ed.), Socialt arbejde i en foranderlig verden, Akademisk Forlag, 2015. p. 145-161.
  • Avec Mike Savage. « On ’knowingness’, cosmopolitanism and busyness as emerging forms of cultural capital », in Philippe Coulangeon et Julien Duval (ed.), The Routledge Companion to Bourdieu’s Distinction, London & New York : Routledge, 2015. p. 307-318, (Culture, Economy and the Social).
  • « Resocialisering 2.0 - En ny adfærdspolitik », in Britta Kyvsgaard, Jørn Vestergaard, Lars Holmberg et Thomas Elholm (ed.), KøbenhavnKriminalistiske pejlinger : Festskrift til Flemming Balvig, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2015, p. 257-271.
  • « Den kulturkriminologiske Osloskolen : Fortellinger om krenkelser og verdighet », Motmæle : En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen, in Liv Finstad et Heidi Mork Lomell (ed.), Oslo, Novus forlag, 2014. p. 9-21.
  • Avec Stine Thidemann Faber, Lennart Rosenlund et Jakob Skjøtt-Larsen. « Nye tider, nye klasseskel ? », in Christian Sandbjerg Hansen (ed.), Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse, Forlaget Hexis : Forlaget Hexis, 2014. p. 68-98.
  • « Udfordringer - Dansk Sociologi : Fri os fra ligegyldigheden ! » in Dansk Sociologi, vol. 25, n° 3, 2014, p. 55-61.
  • « Staten er et trosspørsmål » (om Pierre Bourdieu, Sur l’État. Cours au Collège de France 1989-1992). Agora, vol. 2013, n° 3-4, p. 319-337.